top of page

EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) compleix amb els requisits establerts en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres directives europees i a tal fi ha creat el següent Avís Legal. Obligacions de l'usuari La utilització de la web atribueix la condició d'Usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, per la qual cosa si aquest no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no haurà d'usar/accedir a aquesta web. 1. L'usuari es compromet a usar experienciescostabrava.com conforme a la legalitat vigent. 2. L'usuari es compromet a no utilitzar experienciescostabrava.com amb finalitats il·lícits o lesius per als drets i/o interessos de Miguel Ángel López Galán i a no causar perjudicis o impedir el normal funcionament d'experienciescostabrava.com. Responsabilitat de l'usuari L'ús que realitzi l'usuari d'experienciescostabrava.com serà responsabilitat única i exclusiva d'aquest, mantenint en tot cas indemne a EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) de qualsevol mal i/o perjudici que directament o indirectament pogués ocasionar-se així mateix o a tercers. En aquest sentit, EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) es reserva el dret a denegar l'accés i/o ús d'experienciescostabrava.com o de qualsevol dels seus continguts i/o serveis, a qualsevol usuari que hagués incomplit el present Avís Legal. EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) perseguirà l'incompliment del present Avís així com qualsevol utilització indeguda d'aquesta web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret. Responsabilitat de EXperiencies Costa Brava EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) presta els serveis a què es refereix el present Avís de manera gratuïta, sense perjudici de la qual cosa, podrà establir preu a determinats serveis o productes oferts, de la qual cosa informarà oportunament en les corresponents seccions. EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) no es fa responsable dels danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués sofrir l'usuari o un tercer derivats de: • La falta de disponibilitat, manteniment o efectiu funcionament de www.experienciescostabrava.com, dels seus serveis o dels seus continguts. • De la falta d'utilitat, veracitat, adequació o validesa de www.experienciescostabrava.com, dels seus serveis o dels seus continguts per a satisfer les necessitats o expectatives de l'usuari. • Que un tercer, infringint les mesures de seguretat establertes per EXPERIENCIES COSTA BRAVA(Miguel Ángel López Galán), utilitzi www.experienciescostabrava.com, els seus continguts o serveis per a l'enviament de virus, o realitzi un tractament no autoritzat de les dades emmagatzemades per EXPERIENCIES COSTA BRAVA(Miguel Ángel López Galán) Enllaços Els enllaços que EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) posa a la disposició de l'usuari tenen com a única finalitat facilitar l'accés a altres continguts i/o serveis que poguessin ser del seu interès. La inclusió d'aquests continguts i/o serveis no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació de EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) amb les entitats connectades. EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) no controla prèviament, ni aprova ni fa propis els continguts, serveis, productes i qualsevol classe d'informació de tercers, persones jurídiques o físiques, recollits en la web. EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs que, en el seu cas, poguessin incloure's en la web, ja que no té cap mena de control sobre aquests, per la qual cosa l'usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que regeixin en aquests. Propietat Intel·lectual i Industrial Tots els continguts de la present pàgina web, incloent sense caràcter limitatiu, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre a aquests continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat de EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) o dels seus legítims propietaris, quedant reservats tots els drets sobre aquests. Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, en tot o en part, en qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o altre, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia autorització per escrit de EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) o dels seus legítims propietaris. EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de la utilització dels continguts per part dels usuaris o de la infracció per part d'aquests de qualsevol disposició legal vigent. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines d'experienciescostabrava.com. Modificació i/o interrupció del servei. EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) es reserva el dret a modificar totalment o parcialment www.experienciescostabrava.com, el seu disseny, continguts i/o serveis, així com les presents Condicions quan així ho estimi oportú. Igualment, EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) es reserva el dret a interrompre, suspendre temporalment o cancel·lar definitivament experienciescostabrava.com o qualsevol dels continguts i/o serveis que l'integren, a la seva única i completa discreció. Legislació aplicable El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats de la Vila de Barcelona.

 

bottom of page